Bahnhof Charlottenhof

Zeppelinstraße, 14471 Potsdam

Zeppelinstraße, 14471 Potsdam
Bahnhof