Bushalt Glumestraße

Glumestraße, 14469 Potsdam

Glumestraße, 14469 Potsdam
Öffentlicher Raum